Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Met betrekking tot onze producten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Voor u speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen.
 • Uit voorraad geleverde producten kunnen, indien voorradig in de betreffende winkel, in onbeschadigde en ongeopende verpakking binnen 28 dagen geretourneerd worden op vertoon van de originele order.
 • Maximaal 4 pakken worden retour genomen.
 • Second Choice (2e keus) producten kunnen gebreken vertonen.
 • Reclamering op geleverde materialen is alleen mogelijk wanneer deze nog niet verwerkt zijn.
 • Getoonde monstermaterialen geven u een impressie van het eindresultaat, maar geven geen garantie.

Met betrekking tot het bezorgen en afhalen van onze producten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Bij bezorging dient de betaling uiterlijk 1 werkdag voor levering op de rekening van Budget Floorstore bijgeschreven te zijn.
 • Aflevering geschiedt uitsluitend op de begane grond. De goederen worden voor het huis afgeleverd tot aan de voordeur, garage of portaal voor zover de bestrating dit toelaat. Voor verder transport naar binnen dient u zelf zorg te dragen.
 • De bezorging is gratis vanaf €1000,- t/m 50km (heen en weer berekend!)
 • Er dient, bij aflevering, altijd iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Wanneer er niemand aanwezig is, dan worden de kosten voor een tweede levering, à € 75,- aan u doorberekend.
 • Bij aflevering dient de klant de goederen te hebben gecontroleerd op eventuele beschadigingen.
 • Bij aflevering dient de klant te hebben gecontroleerd of de naam en codering van het te plaatsen product corresponderen met de gegevens vermeld in de opdrachtbevestiging.

 Met betrekking tot de montage zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 • De ruimte(s) dienen voorzien te zijn van elektra, stromend water en voldoende verlichting. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om de ruimte(s) voldoende te ventileren.
 • De te leggen ruimte(s) dienen volledig ontruimd en bezemschoon te zijn.
 • Tijdens de montage mogen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden in de ruimte(s).
 • De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 50% en 70% te zijn en de temperatuur rond de 18ºC.
 • De ondervloer waarop de vloer geplaatst zal worden, dient volledig egaal en blijvend droog te zijn.
 • Eventueel meerwerk, dat wordt geconstateerd tijdens een vloermeting, zal worden doorberekend.
 • Meerwerk, dat wordt geconstateerd tijden de montage, zal worden doorberekend. De order zal op basis hiervan gewijzigd worden.
 • Reeds geoliede vloeren worden niet door Budget Floorstore na behandeld met onderhoudsolie.
 • Indien de montage niet kan plaatsvinden op de overeengekomen datum, dan dient dit minimaal 1 week voor plaatsing te worden aangegeven. Gebeurd dit niet dan houdt Budget Floorstore zich het recht voor om een bedrag à € 500,- (incl. BTW) per geplande mandag in rekening te kunnen brengen.
 • Radiatoren, waarbij de afstand tot de ondervloer minder is dan 12 cm dienen te worden verwijderd.
 • Het inkorten van deuren en/ of keukenplinten valt niet onder montage. Tevens worden geplaatste hoge plinten niet afgekit door Budget Floorstore.
 • Bij aanvang van de montage en de oplevering van de vloer en/of wand dient de klant aanwezig te zijn. 

Met betrekking tot de plaatsing van vloerverwarming zijn de volgend voorwaarden van toepassing:

 • De ondergrond waarin in de vloerverwarming wordt ingeslepen dient egaal en blijvend droog te zijn.
 • Vloerverwarming wordt niet ingeslepen in plavuizen, hout en beton.
 • Radiatoren dient de klant voor aanvang van het inslijpen zelf te verwijderen en af te doppen.
 • Op het punt waar de verdeler komt, dient een aan en afvoer cv-leiding aanwezig te zijn. Tevens dient er een geaard stopcontact aanwezig te zijn, binnen een straal van 0,5 meter.
 • Tijdens de inspectie van de dekvloer, dient deze volledig zichtbaar te zijn voor een accurate beoordeling.
 • De klant is zelf verantwoordelijk over reeds geplaatste leidingen in de huidige dekvloer. Geraakte leidingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Budget Floorstore en/of installateur van de vloerverwarming.
 • De vloerverwarming wordt standaard zonder thermostaat geleverd. Meerprijs is €450,-.
 • Overige voorwaarden zijn terug te vinden in bijgevoegde voorwaarden van Easywarm vloerverwarming.

 

De CBW-voorwaarden zijn overhandigd en maken deel uit van de overeenkomst.

 

 

Algemene actievoorwaarden winacties Budget Floorstore

 

Wedstrijd wordt georganiseerd door Budget Floorstore B.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winacties op de website of social media van Budget Floorstore. Door deelname aan de betreffende winactie(s) gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene actievoorwaarden winacties. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 

Deelname acties

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie(s).
 2. Deelname vindt pas plaats wanneer deelnemer op Budget Floorstore haar social media: 1) Het desbetreffende bericht over de lopende winactie(s) heeft geliked. 2) De pagina van Budget Floorstore volgt. 3) Heeft gereageerd onder het bericht, en minstens 2 mensen heeft “getagd”
 3. Medewerkers van Budget Floorstore zijn uitgesloten van deelname aan winacties.
 4. De looptijd van winacties en het moment van bekendmaking van de winnaar wordt ten alle tijde vermeld in een social media post. Daarnaast wordt bekendmaking enkel en alleen door Budget Floorstore bekend gemaakt op haar officiële social media accounts.
 5. Budget Floorstore is gerechtigd ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene actievoorwaarden winacties gedurende de looptijd van de winactie(s) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie(s) te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Budget Floorstore daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie(s), zal door Budget Floorstore op haar social media kanalen op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

Persoonsgegevens

 1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie(s). Budget Floorstore kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
 3. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Budget Floorstore mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 4. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Budget Floorstore gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

Winnaar

 1. De winnaar van een winactie wordt gekozen door middel van een loting op een onpartijdige wijze.
 2. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt wordt er opnieuw een winnaar aangewezen.
 3. Budget Floorstore is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname bij vermoeden van fraude of onrechtmatige deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene actievoorwaarden winacties handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie(s) of het verloop van de winactie(s) op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraag, inwisselbaar, of uit te keren in geld voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of aan de winactie(s) verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

Specifieke voorwaarden winactie vloer:

 1. Gewonnen prijs bedraagt het volgende: 40m2 PVC visgraat vloer uit de Originals serie, 40m2 verlijmde montage van de PVC visgraat vloer & afwerking van de PVC visgraat vloer. De 40m2 PVC visgraat vloer wordt aan de winnaar gratis verschaft, evenals de 40m2 montage van de PVC visgraat vloer. Dit betreft het primeren, egaliseren en leggen van de vloer. De afwerking van de PVC visgraat vloer is evenals op rekening van Budget Floorstore. Afwerking is inclusief gekozen kit, mat & profielen door de winnaar. Ook een 7cm hoge witte MDF-Plint in de kleur RAL9010 is onderdeel van de afwerking.
 2. In deze winactie geeft Budget Floorstore 40m2 ALL-IN PVC verlijmde visgraat vloer gratis weg, ten waarde van 79,95 per m2. Dit is het gene wat de winnaar wint. Indien appartement of woning meer aantal vierkante meters bedraagt, en winnaar de gewonnen prijs ook voor resterende aantal vierkante meters wilt gebruiken, dient de winnaar het bijkomende bedrag zelf bij te betalen. Ook eventuele veranderen van de afwerking is voor rekening van de winnaar (Specifiek voorwaarden winactie vloer 6). Aanpassing van het product of montage in niet mogelijk (Specifiek voorwaarden winactie vloer 5).
 3. Budget Floorstore is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventueel schade bij levering van de prijs.
 4. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Budget Floorstore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 5. Winnaar heeft bij het uitzoeken van de PVC verlijmde visgraat vloer enkel en alleen keuze uit de kleuren uit de PVC visgraat Originals serie. Keuze uit andere product en/of serie is niet mogelijk. Eveneens is het veranderen van de montage is niet mogelijk.
 6. Afwerking van de gewonnen vloer is wel aan te passen door de winnaar, enkel en alleen op kosten van de winnaar.

 

Budget Floorstore 
Diemen
Sniep 24
1112 AH Diemen
020 637 33 03
[email protected]


BTW    : NL851412646B01
KvK nr : 54713153